Boek van de maand

Voor jou gelezen - boekentips

Boek van de maand

 

Boek van de maand

 

 

Jozef

Ds. J. Westerink

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Hardcover, 109/142 blz. 13,50/14,50

EANcode: 9789033127571  / 9789033128158

 

Ds J. Westerink heeft twee boeken geschreven over het leven van Jozef. Het eerste deel is vooral op de jeugd gericht, terwijl het tweede deel voor alle leeftijden geschikt is.

Het eerste deel gaat met name over de weg die de Heere met Jozef heeft gehouden naar de troon van Egypte. Het tweede deel gaat met name over de openbaring van God in het leven van Jozef als onderkoning van Egypte.

Eerste deel: Jozef – volgen in Gods weg

De geschiedenis van Jozef is erg bekend, maar in deze boeken kom je verrassende dingen tegen.

Het kwaad van de broers tegen Jozef gedacht, heeft God ten goede gedacht. De Heere wil Jozef gebruiken om een groot volk, Israël, in het leven te houden (zie Genesis 50:20) en zo de weg naar de Messias open te houden. Zijn naam zal later in Egypte Zafnath Paäneah worden: redder van het volk. De Messias werd de Redder van zondaren! Als jongen van zeventien jaar had Jozef al de goede keuze gemaakt. Hij zal dit later hard nodig hebben!

Jakob herkent geestelijk leven bij Jozef. Zijn broers leven bepaald niet bij de goede keus! Jozef klikt vaak bij zijn vader als zijn broers weer iets verkeerds doen. Dit lijkt heel erg, maar als kind van het verbond kun je als jongere ook niet met bepaalde dingen meedoen en spreek je er soms ook met anderen over als het moet. Dan sta je naast Jozef. Dat Jakob zijn zoon hierdoor voortrok, was niet goed. Hij zag wel dat de Heere iets met Jozef voorhad, maar hij loopt erop vooruit door Jozef te verwennen en hem een mooie jas te geven. Geloven vraagt echter een houding van uitzien en wachten! Jozef moest ook oppassen met de dromen te vertellen tegen zijn broers. Dit komt hoogmoedig over. Uiteindelijk accepteren de broers dit allemaal niet meer. Op een dag moet Jozef zijn broers zoeken van zijn vader. Als hij hen gevonden heeft, worden ze boos en wordt hij door zijn broers in een put gegooid.

Hij heeft geen schijn van kans om eruit te komen. Uiteindelijk wordt hij er toch uitgehaald en door zijn broers verkocht en gaat op weg naar Egypte. Het wordt een lange, diepe weg, maar het is Gods weg. Hij beproeft Jozef en maakt hem klaar voor zijn taak. Hoe donker ook Gods weg mag wezen; Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Jozef wordt in Egypte slaaf bij Potifar. Deze merkt dat Jozef hard en goed werkt. Jozef maakt promotie en komt ook in contact met de vrouw van Potifar. Al snel komt er een verzoeking op Jozef af. De vrouw van Potifar wil hem verleiden tot seksueel contact. Wat een verleiding voor Jozef. Hij vlucht bij haar vandaan. De les hieruit is: vlucht voor de zonde: geef de boze geen kans! Jozef wordt niet geloofd en komt in de gevangenis. En weer lezen we: de HEERE was met Jozef. Toch moet het zwaar voor hem geweest zijn. De mooiste jaren van je leven doorbrengen in de gevangenis. We weten hoe de geschiedenis verder gaat. Jozef wordt vergeten door de schenker en de bakker. Met het oog op Gods plan (een rode draad door het boek heen) moet Jozef nog wachten. Wie op God vertrouwt, wordt niet beschaamd. Wacht en roep!

Inmiddels is Jozef 30 jaar. Farao droomt bijzondere dromen en niemand aan het hof kan deze uitleggen. Dan herinnert de schenker zich Jozef en zegt dit tegen Farao. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald en legt Farao uit wat de dromen beteken. Hierop gaat Farao Jozef heel anders behandelen en geeft hem een hoge functie: onderkoning. Ook krijgt hij een andere naam: Zafnath Paäneah! Jozefs werk gaat beginnen: zorgen voor brood om een groot volk in leven te houden in een tijd van hongersnood. Trekt de lijnen maar door: Jozef zorgt voor brood. Jezus ís het Brood des levens en dé Behouders van Zijn volk. We zien dat de Heere doet wat Hij belooft. Gods maakt het goed voor Jozef!

 

Tweede deel: Jozef – dienen in Gods opdracht

Jozef gaat de dienst vervullen waartoe de Heere hem gebruiken wil. Denk aan zijn dromen in zijn jonge jaren. Er is hongersnood in Kanaän. Jakob heeft gehoord dat er in Egypte voldoende koren is. Hij wil dat zijn zoons naar Egypte gaan. Zij hebben er niet veel zin in, want Egypte herinnert hen aan hun slechte daad m.b.t. Jozef. Echter, de honger drijft hen er toch naar toe en de volle schuren met graan trekken. Zo trekt de Heere ook: er is Brood bij Hem in overvloed! Als de broers in Egypte komen, herkent Jozef hen meteen. Ze buigen voor hem: een droom komt uit. Jozef stelt zich hard op en stelt zijn broers op de proef. Hij handelt in opdracht van de Heere en wil ze tot inkeer laten komen. De lijnen naar Christus lichten al weer op. We weten hoe de geschiedenis verder gaat en uiteindelijk vraagt Jozef of ze hun jongste broer Benjamin willen halen. Ze denken dat hun vader geen toestemming geeft. En dat klopt. Jakob weigert, want hij wantrouwt die onderkoning in Egypte. De kentering komt bij Jakob als zijn zoon Juda voorstelt om borg voor Benjamin te zijn. Later zal Jakob op zijn sterfbed zeggen: ‘Juda, jij bent het!’ Juda type van Christus, de schuldovernemende Borg, Die Zich aanbiedt! Jakob mag nu alles in Gods hand overgeven. Hij belijdt weer zijn vertrouwen in de Heere. Als de broers weer in Egypte komen en ze mee moeten naar het huis van Jozef -wat natuurlijk een prachtig paleis was- worden ze bang dat ze tot slaven zullen worden gemaakt. Hun geweten gaat spreken. Maar hoe anders gaat het. Jozef staat al te wachten en komt hen tegemoet met de vredegroet: Sjaloom! Ze hebben een fijne maaltijd met Jozef en wat zo bijzonder is: ze zitten naast elkaar op leeftijd. De broers gaan welgemoed terug naar Egypte met hun zakken vol koren. Wat ze niet weten is dat er uitgerekend in de zak van Benjamin een beker van Jozef zit verstopt. De knechten halen de broers in en beschuldigen hen van diefstal. Weer terug in Egypte wordt inderdaad de beker gevonden en juist in de zak van Benjamin! Waarom doet Jozef dit? De broers moeten zichzelf leren kennen. Er was nog geen schuldbelijdenis gekomen voor wat ze Jozef hadden aangedaan. Ze moeten eerst Jozef nog gaan leren kennen. De Heere moet ons ook aan onszelf ontdekken om Hem te leren kennen. Via de beker worden de broers geconfronteerd met hun zonde. Juda treedt op als woordvoerder: ‘God heeft de ongerechtigheid gevonden. We hadden het verstopt en zijn nu vastgelopen’. Ze verwachten gearresteerd te worden. Het tegendeel is waar. Jozef maakt zich onder tranen bekend!  De broers zijn verbijsterd. Jozef is niet uit op wraak. Hij nodigt ze uit om dichterbij te komen. Wat een liefde! Zo nodigt Christus ons als zondaars dichterbij te komen. Hij verwacht ons. Hij staat op de uitkijk om zondaren in het leven te behouden! De broers gaan naar huis om hun de boodschap te brengen dat Jozef nog leeft. Maar ze moeten nu ook het hele verhaal vertellen, hoe ze gezondigd hebben tegen Jozef en tegen Jakob en dat Jozef hen vergeven heeft. Jakob wil graag mee naar Egypte, maar hij stopt onderweg in Berséba. De plaats waar hij woonde. Hier gaat hij de Heere vragen of het Zijn weg is om naar Egypte te gaan, hoewel hij graag naar Jozef wil. Jakob weet dat Egypte een land is dat andere goden dient en dat er veel verleidingen zullen zijn voor zijn nageslacht. De Heere laat hem in een visioen zien dat Hij met hem zal optrekken naar Egypte. Daar volgt een bijzondere hereniging tussen vader en zijn dood gewaande zoon. Jakob zegt dat hij nu kan sterven, want hij heeft Jozef gezien. God behoudt Zijn volk in het leven! Jakob leeft daarna nog 17 jaar en geeft zijn zoons een bijzondere zegen.

In beide boekjes staan bij ieder hoofdstuk vragen ter bespreking

Miranda van Vugt-de Zwart, Barendrecht                                                

 

Eerder verschenen boeken van de maand

 

        De morgenster van Wittenberg.pdf

 

 

 

 

vrouwenbijbel.pdf

 

 

 

samenleesbijbel.pdf

 

    Afbeeldingsresultaat voor afbeelding bijbelstudies voor vrouwen   Bijbelstudies voor vrouwen   

Bijbels dagboek - Eén houvast

   Numeri - Leven in de (stads)woestijn

  Aan de andere kant van de bergen

 

 

 

 

© 2018 CGK Vrouw - Realisatie: Omega2