Boek van de maand

Voor jou gelezen - boekentips

Boek van de maand

 

    

Boek van de maand

 

 

 

                                                       

 

Groeipijn, gids voor jonge mensen met geloofstwijfel - Ariënne Monster

De auteur deelt in dit boek lessen die ze zelf leerde en die je (vooral) als jongere en jongvolwassene kunnen helpen in je zoektocht naar het geloof en in het verlangen naar zekerheid. Ze wil graag dat je (weer) leert vertrouwen in de waarheid en op dé Waarheid: Jezus Christus. In een open en eerlijke zoektocht naar geloof en waarheid worden we meegenomen naar de achtergronden van het christelijk geloof en die van de andere godsdiensten. Ook de geestelijke strijd om echt te willen, maar soms niet te kunnen geloven, wordt besproken. Wat komt er niet allemaal aan gedachten, gebeurtenissen en levensvragen op je af als je jong bent. En zijn er ook altijd antwoorden? En wat is gevoel en wat is echt geloof? Mooi is dat de auteur een aantal ‘overlevingstactieken’ opnoemt om vol te houden als je God een tijdje niet ervaart:

*Weet dat je in goed gezelschap bent;

*Kijk naar wat er wel is;

*Wachten is niet erg;

*Open mijn ogen;

*Doe het samen;

*Je kunt God niet vangen.

 

Benieuwd naar de uitwerking van deze ‘punten’? Lees dit boek!

Aan het eind van elk hoofdstuk geeft de schrijfster kijk- en leestips en laat ze jongeren aan het woord over hun geloofstwijfel. Daarom leent zich dit boek zeker ook om bijvoorbeeld op een jeugdvereniging of een jongvolwassenekring te bespreken. Het boek is echt een aanrader! Niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor hun ouders, jeugdwerkleiders en jeugdouderlingen.

Groeipijn, gids voor jonge mensen met geloofstwijfel, Ariënne Monster, Triple boeken, € 15,00.

 

 

                                                                     

Hij leidt mij…Mijn weg door dagen van ziekte en rouw                                                                           

Tineke Kamminga

 

In dit boek beschrijft de auteur Gods leiding in haar leven tijdens gezonde dagen, maar vooral tijdens dagen van ziekte en rouw. Een persoonlijk verslag van jaren van onzekerheid, hoop en vertwijfeling. Maar boven alles een verslag van moed en vertrouwen op de Heere. De overleden echtgenoot van Tineke, Jan Kamminga, deed jaren pastoraal werk en was consulent voor de zendingsorganisatie Liebenzell Mission Nederland. Vijftien jaar werkte het echtpaar samen in Zambia en mochten ze een gemeente stichten, die gestaag groeide. Eenmaal gewend aan de cultuur vonden ze er echt hun thuis. Wat was er een armoede en ellende, zeker ook door de ziekte aids. Toen ze voor de studie van de kinderen naar Nederland kwamen, was het erg wennen om daar weer het leven op te pakken. Als Jan en Tineke en hun gezin weer in rustiger vaarwater komen, willen ze graag opnieuw naar Afrika, nu naar Rwanda. Maar het loopt anders. God leidt hen op een andere weg. Jan wordt ernstig ziek, ondergaat een grote operatie en de diagnose non-hodgkin wordt gesteld. Chemo- en immunotherapie volgen. Jan wordt steeds ernstiger ziek en is volledig afhankelijk van de zorg van Tineke. Verder wordt hij nog opgenomen in een revalidatiecentrum. Ondanks alle moeiten, pijn en zorgen, blijft het vertrouwen op God. Psalm 91 is voor beiden tot grote troost. Aanvankelijk gaat het beter, maar de ziekte komt terug en er volgt weer een opname. Tineke zingt in het ziekenhuis vaak voor haar man. Bijvoorbeeld over die goede Herder, over wie Jan zoveel met anderen gesproken heeft. Zijn goede Herder Die zijn leven leidt. Op 17 december 2015 overlijdt Jan. Bijna 35 jaar mocht Tineke lief en leed met hem delen en nu moet ze hem in Gods handen laten. Tineke schrijft: ‘Hij mag bij Hem zijn Die hij beminde. Zijn leven op aarde is voorbij. Hij is nu Thuis’. Heel gevoelig wordt alles rondom zijn dood beschreven. Daarna volgen hoofdstukken over de eerste tijd van rouw en de tijd erna. Het verdriet is bijna niet te dragen. Vaak wordt de nabijheid van God niet gevoeld, maar Hij is er wel en staat Zijn kinderen bij in alle omstandigheden van het leven. Tineke noemt een aantal teksten uit het Woord die mogelijk ook voor anderen tot troost en bemoediging mogen zijn, ‘zodat je niet hoeft te bezwijken onder de zware last!’

 

Dag aan dag draagt Hij ons (Psalm 68:20);                                                                        

Zijn eeuwige armen zijn onder mij (Deuteronomium 33: 27);

Hij is de Beschermer van weduwen (Psalm 68: 6);

Hij verschaft hen recht (Deuteronomium 10: 18);

Hij houdt de weduwe staande (Psalm 146: 9).

 

Tineke besluit haar boek met de woorden: ‘Wat er ook gebeurt en nog op mijn pad zal komen, Hij is bij mij en zal mij nooit verlaten. Hij leidt mij!’

‘Hij leidt mij’, is een boek waarin een geliefde schrijft hoe ze haar geliefde los moest laten, waarin je leest van de worstelingen, maar waarin zo prachtig het geloof en het vertrouwen in de Heere naar voren komt!

 

Hij leidt mij…Mijn weg door dagen van ziekte en rouw’, Tineke Kamminga, Buiten & Schipperheijn Motief, € 12,90.

 

                                                

Zielsverdriet,

Wilfred Hermans

20 verhalen van volhouders over leven met een leegte o.a. door Giti Bán, Paul Blokhuis, Nynke Dijkstra, Annet van der Veer, Bert Wiersema

                                                                                                                                                                            

In dit boek staan interviews met mensen die op een of andere manier een verlies ervaren. Dit verlies wordt breder getrokken dan het verliezen van bijvoorbeeld een geliefde. Het gaat hier o.a. ook over verlies van gezondheid, geloof of werk. Dit gemis veroorzaak een intens diep verdriet, in dit boek genoemd: zielsverdriet. Een verlies dat op heel veel fronten wordt gevoeld. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Annet van der Veer over het verlies van haar man Peter. Annet moest na zijn overlijden alleen verder met zeven kinderen! Haar kinderen waren in het begin de enige reden dat ze ’s morgens opstond en de dingen deed die ze moest doen. Ze heeft de kracht gekregen om verder te gaan. Zelf zegt ze dat ze gedragen is op het gebed dat door velen werd opgezonden, maar ook door praktische hulp van mensen die voor haar klaar stonden. Maar het gemis blijft…

Het verhaal van Coby gaat over een ander verlies. Zij kan door een chronische auto-immuunziekte nauwelijks eten en werken. Ze moet altijd een rugzak dragen met slangetjes die haar van voeding en medicatie voorzien. Haar leven voelt vaak als overleven en alsof het leven stilstaat. Gelukkig ervaart ze veel steun van haar man Ad en probeert ze haar leven in Gods handen te leggen.

Van een heel andere orde zijn de verhalen over het leven als NSB-kind, een leven zonder kinderen of het leven na een gokverslaving.

Goed om in te leven dat er zoveel soorten van verlies kunnen zijn.

Zielsverdriet, Wilfred Hermans, 20 verhalen van volhouders over leven met een leegteo.a. door Giti Bán, Paul Blokhuis, Nynke Dijkstra, Annet van der Veer, Bert Wiersema, Buijten & Schipperheijn Motief, € 18,50.

 

 Eerder verschenen boeken van de maand

 

             Vrouwenbijbel en stille tijd notitieboek

 

 

 

 

 

                                                      Stille tijd

 

                                                        De schoenendoos

 

 

                                                          Leven bij de dag

 

 

                                           Wat is het hier gezellig

 

 

                                  Erewoord! Bijbels dagboek bij Gods beloften

                                                       

                               Groen op hakken en Zorg voor jezelf

 

        

                                                                  Bijbels bidden voor je kinderen

 

 

 

                                    Jozef.pdf                                                                   

 

        De morgenster van Wittenberg.pdf

 

 

 

 

 

vrouwenbijbel.pdf

 

 

 

samenleesbijbel.pdf

 

    Afbeeldingsresultaat voor afbeelding bijbelstudies voor vrouwen   Bijbelstudies voor vrouwen   

Bijbels dagboek - Eén houvast

   Numeri - Leven in de (stads)woestijn

  Aan de andere kant van de bergen

 

 

 

 

© 2023 CGK Vrouw - Realisatie: Brand Boosters