Actie

Feestvieren, actie voeren, handen vouwen -Israël gesteund door CGK-vrouwen-

Actie

 

 

 

 

 

 

Feestvieren, actievoeren, handen vouwen;

Israël gesteund door CGK-vrouwen.

 

 

Na een jaar van rust, is het nu weer tijd voor een landelijke actie! Vanwege de Vrouwendag met een Israëlisch tintje, is het mooi om ook met een actie bij Israël aan te sluiten.

We hebben daarom gekozen voor drie prachtige diaconale projecten van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

 

Tijdens de vrouwendag hebben we gecollecteerd voor deze projecten en we hebben daarmee al een mooi startbedrag van   

  2.021,30 opgehaald!

 

Wilt u een bedrag overmaken voor deze projecten?

Dat kan naar NL 64 INGB 0002532411 op naam van CGK-Vrouw; vermeld erbij dat het geld voor de actie is.

Of scan hier de QR code:

 

Klik hier voor de flyer van de actie, deze kan en mag uitgeprint worden en gebruikt worden om uitgedeeld te worden.

 

MAKOR HATIKVAH

 

In Israël is één school voor Messiasbelijdende Joodse kinderen: Makor HaTikvah (Bron van hoop) in Jeruzalem. Hier krijgen kinderen onderwijs over Jezus en worden de kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn. De school ontvangt geen overheidssteun en is afhankelijk van giften.

 

 

GAARKEUKENS

 

De gaarkeukens in Haifa en Nazareth is voor veel arme mensen een uitkomst! Je zult maar meermalen per week de warme maaltijden moeten overslaan. Gelukkig kan de sociale dienst je dan verwijzen naar de gaarkeuken van de kleine Messiasbelijdende gemeente ‘Return to Zion’. Na een intakegesprek wordt bepaald hoeveel maaltijden en hoelang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een pakket met noodzakelijke spullen. Elke maand worden er zo’n 1500 maaltijden uitgedeeld! De vraag naar spullen en maaltijden groeit omdat er vele vluchtelinen uit Oekraïne in Haifa aankomen. De Messiasbelijdende Joden hopen dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord meerdere mensen tot geloof gekomen!

 

 

EBENEZER HOME

 

 

In Haifa is Ebenezer Home. In dit verzorgingshuis worden Messiasbelijdende Joden, maar ook Arabische christenen opgenomen. Velen hebben een goede verzorging (gehad) in dit unieke huis. Manager is de Nederlands sprekende Jood, David Phillips. De bewoners voelen zich verenigd door het gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus de Messias. Dit gebouw, waarin vanuit de liefde van Christus zorg aan de naaste wordt gegeven, moet gerenoveerd en uitgebreid worden. De Israëlische overheid stelt daar eisen aan. Er zijn inmiddels gasdichte schuilkelders op elke etage gerealiseerd. Er zijn brandveilige deuren geplaatst. Ook moeten het gebouw beschermd worden tegen aardschokken. Deze renovatie kost geld, vanuit Nederland dragen we als stichting graag ons steentje bij!

 


 

 

Actie 2019-2020

 

Samen in touw voor de (ver)dienende vrouw! 

Dat is de slogan van de actie die we hebben gehouden in 2019-2020. De actie hebben we inmiddels afgerond en we hebben een mooi bedrag opgehaald van € 18.414.74! Hartelijk dank voor jullie bijdrage hieraan! We kunnen van dit bedrag 5 jaar lang 5 oma's in Moldavië sponsoren via Dorcas, en verschaffen we in samenwerking met CGK - diaconaat microkredieten aan vrouwen in Egypte.

Het bedrag hebben we tijdens de live opnamen van de landelijke CGK-Vrouwendag overhandigd aan Betty Timmerman namens Dorcas en Erjan van der Linden namens CGK-Diaconaat.

 

 

 

 

 

                                                                                       

Inmiddels hebben we €18.414,74 opgehaald! Allen hartelijk dank!

 
€0 €20,000
 

 

Onze projecten:

 

 

klik hier voor meer informatie over het project: Adopt a granny.

 

Wat doet Dorcas met het geld dat we ophalen voor onze oma's in Moldavië? Bekijk hier de PowerPoint presentatie, en filmpje dat ook te gebruiken is voor verenigingsavonden.

 

Regelmatig ontvangen wij post vanuit Moldavië van onze granny's. Wil jij ook eens een kaartje terug sturen? Stuur ons een mail voor verdere gegevens.

 

 

Micro-kredieten aan jonge vrouwen in Egypte

In samenwerking met diaconaat CGK hebben we een mooi project uitgekozen, met als doel om jonge vrouwen te helpen met het verstrekken van micro-kredieten. In dit project ligt de nadruk op het verstrekken van leningen aan vrouwen. Naast de lening krijgen ze hierbij ook training en coaching. Op deze manier leren ze boekhouden en ontwikkelen ze vakkennis.

De aflossing van micro-kredieten worden gebruikt om weer nieuwe microkredieten te verlenen.

Voorbeelden van wat vrouwen met micro-kredieten doen:

                                                                                   

Schoenwinkel beginnen

                                                                                   

Kruidenierswinkeltje beginnen

                                                                                    

                   Koppeltje ganzen houden voor eieren en vlees

                                                                                    

Geiten houden voor kaas en melk

                                                                                   

Fruithandel beginnen

 


Granny's haken voor de oma's in Moldavië

 

Dekens voor Dorcas

 

Achter de schermen is hard gewerkt aan de granny's, veel vrouwen en verenigingen zijn actief bezig geweest dekens te maken voor de oma's in Moldavië.

Deze deken is gemaakt door een van de vrouwen die meedoen met het haken van een granny voor onze oma's

     

 

De granny's vierkantjes worden ongeveer 14 cm.​​

Dirkje Schraal uit Urk haakt voor ons de granny's aan elkaar tot een mooie deken, op dit moment heeft ze al een aantal dekens af gekregen. Het is een hele puzzel om alle kleuren bij elkaar te krijgen, maar wat zijn de dekens prachtig geworden! 

Inmiddels heeft Dirkje bij elkaar al 15 dekens aan elkaar gehaakt! Wat een inzet! Ook vanaf deze plek heel erg bedankt Dirkje voor alle inzet!

 

      

 

 

     

Dit is mw. Rikkert, mw. Rikkert is 96 jaar en woont in een verpleeghuis. Mw. Rikkert heeft inmiddels al meer dan 50 granny's gehaakt voor de vrouwenvereniging "Dient elkander" uit Ouderkerk aan de Amstel.

Prachtig om te horen en te zien, dat mw. Rikkert zo ook deel uit maakt van onze actie!! 

Helaas kregen wij te horen, dat mw. Rikkert kort na dit bericht is overleden, tot op het laatst heeft mw. Rikkert zich ingezet voor het haken van granny's! 

 

  Het sorteren van de granny's door vv Dient elkander uit Ouderkerk a/d Amstel

 


Op Urk was ook een gezellig stamppotbuffet, de opbrengst was € 408,- bestemd voor de actie.

 

Stuur gerust foto's aan ons door dan plaatsen wij deze op onze website! 


Onderstaand bericht kregen wij van vrouwenvereniging "Bij de Bron" uit Apeldoorn-Oost:

Wij, dames van de  Vrouwenkring "Bij de Bron" Apeldoorn-oost hebben afgelopen vrijdag een stamppotten buffet georganiseerd voor onze gemeente.
Er waren ong. 65 mensen.  Het was erg gezellig en samenbindend.
Ook hadden we een verloting van ingebrachte cadeautjes uit de gemeente, een worstenactie en zijn er bloemstukjes en de theepotvogelhuisjes die in het blad Vrouw gestaan hebben verkocht. Dit heeft tezamen het mooie bedrag van 1100,- opgebracht voor de actie: Samen in touw voor de (ver)dienende vrouw.


Vrouwenvereniging Thabitha uit Zeist heeft al verschillende acties gehouden. Zo hebben ze eind november een high tea verzorgd voor alle vrouwen van de gemeente, en in december is er een workshop kerststuk maken georganiseerd, verdeeld over twee avonden, verder zijn er grilworsten en kiprollades verkocht en hoopt de vrouwenvereniging nog een etentje te organiseren. De hele gemeente wordt er bij betrokken en wat is het fijn om te merken dat het ook buiten de vrouwenvereniging om een samenbindende reactie met elkaar geeft.  Ook zijn deze dames van oud naar jong een granny deken aan het haken, het resultaat is ook voor ons nog een verrassing, spannend zeg! Hartelijk dank voor jullie inzet dames! 
 


De afgelopen dagen kregen we van onze oma's uit Moldavië kerstkaarten. Mooi om zo met "onze" oma's het contact te onderhouden. Wilt u ook een kaart of brief sturen aan een van de oma's stuur ons een mailtje dan geven wij u de juiste adresgegevens door.

 

Hoe kunt u het geld voor de actie overmaken?

Het zou heel fijn zijn als het geld voor de actie meteen overgemaakt kan worden, zo kunnen wij de teller ook bijhouden binnenkort hier op de actiepagina. En natuurlijk hopen we dat dit ook andere vrouwen stimuleert om mee te doen! Het geld voor de actie kan worden overgemaakt op onderstaand bankrekeningnummer:

IBAN NL64 INGB 0002 5324 11 t.n.v. CGK Vrouw onder vermelding van actie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een prachtige opbrengst van onze jubileumactie! En het bedrag loopt nog steeds op! Heel hartelijk bedankt aan alle vrouwen die op wat voor manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan deze actie. Margot kan 30 koeien aanschaffen, Petra aan ruim 15 klassen uit haar lesmethode les laten geven en Tabitha aan 3 mensen een beurs uitreiken voor een opleiding tot verpleegkundige! Dat is geweldig!

 

Van tijd tot tijd organiseert CGK-vrouw een actiejaar. Er wordt een doel gekozen en alle verenigingen wordt gevraagd tijdens dit jaar actie te voeren en geld op te halen voor dit doel. We willen hiermee delen van de overvloed die wij van God gekregen hebben en zo iets betekenen voor onze naaste. 

Onze jubileumactie - download hier de presentatie

We hebben ervoor gekozen om drie vrouwen die als missionair diaconaal werker ergens in de wereld hun werk doen te helpen. Zij staan voor enorme uitdagingen in de landen waar zij werken. In veel landen is geen geld voor dingen die in Nederland gewoon zijn. Het is zo belangrijk om als christenen oog te hebben voor de armen in deze wereld en hen Jezus' liefde te laten zien in woord en daad! 

We kunnen als CGK-Vrouw heel gericht helpen:

Tabitha Kieviet werkt als zendingsarts in Senegal. Er zijn veel christelijke verpleegkundigen nodig in dit land waar de gezondheidszorg op een laag pitje staat. Ze wil het geld wat wij bij elkaar brengen gebruiken om de opleiding van meerdere verpleegkundigen te financieren. Kosten 2500 euro per persoon voor een opleiding van 3 jaar. Zou het jouw kring of vereniging lukken voor iemand zo'n opleiding te financieren?

Margot de Greef werkt in Haïti. Een heel arm land, waar ze de gevolgen van de orkaan Matthue in 2015 nog lang niet te boven zijn. Ze wil graag arme gezinnen helpen door hen een koe te geven. Dat betekent melk en vlees als er kalveren geboren worden en verkocht kunnen worden. Een koe kost ongeveer 300 euro. Voor hoeveel koeien kun jij met je vereniging of kring geld ophalen? 

Petra Petersen werkt in Papoea Nieuw Guinea als ondersteuner van Wycliffe Bijbelvertalers. Zij is bezig met een alfabetiseringsproject wat ze graag uit wil breiden.  De Bijbel wordt vertaald in de verschillende talen. Heel mooi natuurlijk. Maar heel veel mensen daar kunnen niet lezen en schrijven. In tegenstelling tot wat op de flyer staat: maar 15 tot 25% van de mensen kunnen lezen en schrijven, 75-85 % dus niet! Petra is bezig met de training van leerkrachten. Zo kunnen veel meer mensen bereikt worden. Petra heeft aangegeven weer terug te komen naar Nederland, maar dat zal na dit actieseizoen zijn. Daarom blijft dit mooie actiedoel gewoon staan. Helpt jouw vereniging of kring mee aan het alfabetiseringsproject van Petra?

Het zou erg fijn zijn als u het geld direct na een gehouden actie overmaakt. Zo kunnen we de teller bij gaan houden. Hopelijk stimuleert dat ook om er een zo mooi mogelijk totaalbedrag van te maken! U kunt het geld overmaken naar IBAN NL64 INGB 0002 5324 11 t.n.v. CGK Vrouw. Namens de drie vrouwen: HARTELIJK DANK!


 

De vrouwenkring uit de gemeente van Sliedrecht-Eben-Haëzer meldde dat er vanuit de gemeente een wijnproeverij heeft plaatsgevonden die het prachtige bedrag opbracht van € 833,40 voor de actie! Geweldig! Het totaalbedrag wat deze vrouwenkring dit actiejaar bij elkaar spaarde kwam uit op € 2462,15. Heel erg bedankt daarvoor! 

Op een kringbijeenkomst van de kring Amsterdam werd een verloting gehouden met goed gevulde boodschappenpakketten van de Plus. Ook dit leverde € 78 ,- op voor de actie. Fijn, dank daarvoor! 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

  

  

 

 

 

 

© 2023 CGK Vrouw - Realisatie: Brand Boosters