Actie

Steun drie CGK-vrouwen in het buitenland!

Actie

 

Wat een prachtige opbrengst van onze jubileumactie! En het bedrag loopt nog steeds op! Heel hartelijk bedankt aan alle vrouwen die op wat voor manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan deze actie. Margot kan 30 koeien aanschaffen, Petra aan ruim 15 klassen uit haar lesmethode les laten geven en Tabitha aan 3 mensen een beurs uitreiken voor een opleiding tot verpleegkundige! Dat is geweldig!

 

Van tijd tot tijd organiseert CGK-vrouw een actiejaar. Er wordt een doel gekozen en alle verenigingen wordt gevraagd tijdens dit jaar actie te voeren en geld op te halen voor dit doel. We willen hiermee delen van de overvloed die wij van God gekregen hebben en zo iets betekenen voor onze naaste. 

Onze jubileumactie - download hier de presentatie

We hebben ervoor gekozen om drie vrouwen die als missionair diaconaal werker ergens in de wereld hun werk doen te helpen. Zij staan voor enorme uitdagingen in de landen waar zij werken. In veel landen is geen geld voor dingen die in Nederland gewoon zijn. Het is zo belangrijk om als christenen oog te hebben voor de armen in deze wereld en hen Jezus' liefde te laten zien in woord en daad! 

We kunnen als CGK-Vrouw heel gericht helpen:

Tabitha Kieviet werkt als zendingsarts in Senegal. Er zijn veel christelijke verpleegkundigen nodig in dit land waar de gezondheidszorg op een laag pitje staat. Ze wil het geld wat wij bij elkaar brengen gebruiken om de opleiding van meerdere verpleegkundigen te financieren. Kosten 2500 euro per persoon voor een opleiding van 3 jaar. Zou het jouw kring of vereniging lukken voor iemand zo'n opleiding te financieren?

Margot de Greef werkt in Haïti. Een heel arm land, waar ze de gevolgen van de orkaan Matthue in 2015 nog lang niet te boven zijn. Ze wil graag arme gezinnen helpen door hen een koe te geven. Dat betekent melk en vlees als er kalveren geboren worden en verkocht kunnen worden. Een koe kost ongeveer 300 euro. Voor hoeveel koeien kun jij met je vereniging of kring geld ophalen? 

Petra Petersen werkt in Papoea Nieuw Guinea als ondersteuner van Wycliffe Bijbelvertalers. Zij is bezig met een alfabetiseringsproject wat ze graag uit wil breiden.  De Bijbel wordt vertaald in de verschillende talen. Heel mooi natuurlijk. Maar heel veel mensen daar kunnen niet lezen en schrijven. In tegenstelling tot wat op de flyer staat: maar 15 tot 25% van de mensen kunnen lezen en schrijven, 75-85 % dus niet! Petra is bezig met de training van leerkrachten. Zo kunnen veel meer mensen bereikt worden. Petra heeft aangegeven weer terug te komen naar Nederland, maar dat zal na dit actieseizoen zijn. Daarom blijft dit mooie actiedoel gewoon staan. Helpt jouw vereniging of kring mee aan het alfabetiseringsproject van Petra?

Het zou erg fijn zijn als u het geld direct na een gehouden actie overmaakt. Zo kunnen we de teller bij gaan houden. Hopelijk stimuleert dat ook om er een zo mooi mogelijk totaalbedrag van te maken! U kunt het geld overmaken naar IBAN NL64 INGB 0002 5324 11 t.n.v. CGK Vrouw. Namens de drie vrouwen: HARTELIJK DANK!


 

De vrouwenkring uit de gemeente van Sliedrecht-Eben-Haëzer meldde dat er vanuit de gemeente een wijnproeverij heeft plaatsgevonden die het prachtige bedrag opbracht van € 833,40 voor de actie! Geweldig! Het totaalbedrag wat deze vrouwenkring dit actiejaar bij elkaar spaarde kwam uit op € 2462,15. Heel erg bedankt daarvoor! 

Op een kringbijeenkomst van de kring Amsterdam werd een verloting gehouden met goed gevulde boodschappenpakketten van de Plus. Ook dit leverde € 78 ,- op voor de actie. Fijn, dank daarvoor! 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

  

  

 

 

 

 

© 2019 CGK Vrouw - Realisatie: Omega2