Onze geschiedenis

Een blik in het verleden van BCGV

Onze geschiedenis

 

De Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen is opgericht in 1948, als overkoepelend orgaan van aangesloten verenigingen. Het doel was om zich als Christelijke Gereformeerde vrouwen te bezinnen op plaats en taak volgens Gods Woord en belijdenis en het bevorderen van onderling contact. 

Al snel na de oprichting werd ook een contactblad uitgegeven, met Bijbelse onderwerpen en Bijbelstudies, waarmee de bond het verenigingsleven wilde stimuleren.

Ook werden in het land verschillende kringen gevormd, bestaande uit verschillende verenigingen uit dezelfde regio. Hierdoor werden de samenwerking en de onderlinge betrokkenheid bevorderd.

De laatste jaren is sprake van een dalend ledental. Dit wordt veroorzaakt door vergrijzing bij verschillende verenigingen en door allerlei veranderingen in kerk en samenleving. In haar beleid probeert de bond hierop in te haken, omdat bezinning en toerusting ook in de 21e eeuw nodig blijft. Binnen de bond is een veranderingsproces op gang gekomen, wat erop gericht is ook vrouwen buiten de bestaande verenigingen te bereiken. Het doel hierbij is om te komen tot een soort platform, waarop vrouwen terecht kunnen voor toerusting, bezinning en ontmoeting. In 2016 wijzigt de BCGV haar naam in CGK-Vrouw en worden een nieuw logo en geheel nieuwe website geïntroduceerd.

 

 

 

© 2024 CGK Vrouw - Realisatie: Brand Boosters