Themadagen

CGK-Vrouw in de regio

Themadagen

'Het feest gaat verder'

In dit jaar waarin we ons 75jarig jubileum vieren, hebben ook onze themadagen een feestelijk tintje. We richten ons deze bijeenkomsten op de hemelse bruiloft, het eeuwige feest. Hoe stempelt dit feest ons leven van vandaag, hoe ben je hier en nu bezig met deze toekomst? Op die vragen wordt in de lezing een antwoord gegeven. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan workshops waaruit je er één (op de avonden) of twee (op de dagen) kunt kiezen. Verschillende workshops hebben iets te maken met Israël, het land van ons actiedoel. 

Deze themabijeenkomsten worden gehouden in november '23 en februari '24. We zijn  aanwezig op 7 verschillende plaatsen in het land, dus er is altijd wel een locatie bij jou in de buurt. Bekijk hieronder de data en locaties, kies welke workshop(s) je wilt volgen en geef je snel op.  

Data en locaties

 • 7 november - Nijkerk - 19:30-22:00 uur 
 • 15 november - Surhuisterveen - 10:00-15:00 uur 
 • 18 november - Dordrecht - 10:00-15:00 uur  
 • 22 november - Genemuiden - 19:30-22:00 uur 
 • 8 februari - Broek op Langedijk - 19:30-22:00 uur 
 • 27 februari - Goes - 10:00-15:00 uur 
 • 29 februari - Doetinchem - 19:30-22:00 uur 

Workshops 

 1. Joodse maaltijden 
 2. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
 3. Israëlische volksdans 
 4. Creatief 

Workshop 1. Joodse maaltijden 

In deze workshop hoor en leer je meer over bijzondere Joodse maaltijden. Wat betekenen de maaltijden met Sabbat en Pesach en wat heeft dit ons te zeggen? 

Workshop 2. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden 

Het goede doel van onze actie zijn drie projecten van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. In deze workshop vertellen medewerkers meer over deze doelen en hun bijzondere werk. 

Workshop 3. Israëlische volksdans 

In deze workshop oefenen we, onder leiding van Lieneke Brugmans, enkele Israëlische volksdansen. Op bekende melodieën, o.a. het volkslied Hatikvah, komen we gezamenlijk in beweging. Het zijn eenvoudige passen, iedereen kan meedoen. 

Workshop 4. Creatief 

 • ​Handletterworkshop (in Nijkerk en Dordrecht) 
 • Dit jaar vieren we feest. En bij feest horen natuurlijk cadeautjes. Misschien besteed je wel veel tijd aan het inpakken daarvan. Helemaal leuk om dan een zelfgemaakt kaartje of label aan je cadeautje te hangen. Dit gaan we maken tijdens deze workshop. Je krijgt voorbeeld- en oefenmateriaal en een fijne brushpen om thuis nog eens te gebruiken. 
 •  
 • Schrijfworkshop (in Surhuisterveen) 
 • Bij de schrijfworkshop Proef & Geniet gaan we schrijven bij Psalm 34:9. Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Eerst schrijven we de psalmtekst over en dan gaan we erbij schrijven. In eigen handschrift, het hoeft niet perfect en aan de hand van leuke schrijfoefeningen en voorbeelden. Ontdek meer over de verschillende schrijftechnieken en hoe je op een eenvoudige manier notities bij de bijbel kunt maken.  Praktische tips en inspiratie voor je stille tijd met God. Van harte welkom bij de inspirerende schrijfworkshop Proef & Geniet. 
 •  
 • Creatief met biezen (in Genemuiden) 
 • Tijdens de workshop gaan we een decoratie maken met materiaal dat een grote rol heeft gespeeld in  geschiedenis van Genemuiden. Het eindresultaat is alvast een verwijzing naar het kerstfeest.

Kosten en opgave 

Voor de avondbijeenkomsten vragen we € 5-, per persoon. De kosten voor de dag zijn € 12,50; dit is inclusief lunch. Betalen kan op de dag zelf. We zorgen voor een QR-code waarmee je de kosten direct kunt overmaken; contant betalen is ook mogelijk. 

Het is nodig om je op te geven. Kies hier naar welke locatie je wilt en vul dan het opgaveformulier in. We vragen je een extra workshop te kiezen voor het geval de workshop van je eerste keuze vol zit. Op de avonden kun je 1 workshop volgen, op de dagen zijn er 2 workshoprondes. 

Als je je opgegeven hebt, ontvang je van ons binnen enkele dagen een email. Voor de bijeenkomsten in februari is opgeven nu nog niet mogelijk, dit volgt later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themadag Middelharnis 2022

"Toekomst vol van hoop"

 

Klik hier om de themadag terug te luisteren

 

Op een stralende dinsdagmorgen kwamen we met vrouwen uit allerlei gemeentes samen in Middelharnis. We werden er hartelijk ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Gezellig was het om andere vrouwen te ontmoeten, bij te praten of elkaar juist te leren kennen. 
 
Rieke den Hertog opent met ons de dag met een meditatie over Jeremia 29.  ‘Ik, immers ken de gedachten die Ik over u koester’, spreekt de Here. ‘Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ Het is een geweldige tekst, we wensen elkaar deze woorden wel toe, hij staat op kaarten die we elkaar toesturen. Het woord ‘gedachten’ houdt in dat de Heere voortdurend met ons bezig is, om hulp en redding te brengen. Hij heeft veel en veel meer pijlen op zijn boog dan wij kunnen denken. Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten – ze zijn hóger, rijker, genadiger, vredevoller. Als we het vandaag moeilijk hebben, is er één vaste zekerheid: wij zijn dan misschien ‘ellendig en arm, maar de Heere denkt aan ons!’ Hij kijkt niet weg, Hij verliest ons niet uit het oog, maar Hij is bezig met ons, om redding te brengen, een heilrijke toekomst. Wat een hoop, wat een verwachting klinkt erin door! Daar kunnen we toch allemaal op teren, we kunnen niet zonder. Wat belooft de Here ons veel! Laten we eruit leven en ons houvast in zoeken.
 
We zingen enkele psalmen waarin deze verwachting ook doorklinkt en dan krijgt Wesselien Fouad het woord. Samen met haar man is ze betrokken bij de stichting Home for Kurds. Zo'n 20% van hun werk vindt plaats in Nederland, waar in Rotterdam de enige Koerdische christelijke gemeente in ons land is. Uit heel Nederland komen Koerden naar hen toe. Ook bieden ze logeeradressen aan. Het grootste deel van hun werk vindt echter plaats in het gebied waar de Koerden leven. Omdat Koerden geen eigen land hebben, horen ze eigenlijk nergens bij. Op het moment dat een Koerd dan ook nog christen wordt - tegenover zijn islamitische volksgenoten - hoort hij helemaal nergens meer bij. Dat is de schrijnende situatie van Koerdische gelovigen. Toch is het verhaal van Wesselien vol hoop. Ze deelt met ons ervaringsverhalen van Koerdische vrouwen die allerlei verliezen lijden en zelfs vervolging meemaken omdat ze christen zijn. Juist deze vrouwen leven vanuit de hoop die Jezus hen geeft. Die hoop is hen alles waard en zorgt ervoor dat ze volhouden. Van hen kunnen wij leren wat hoop is. Christelijke hoop betekent niet dat ons leven hier er zo veel beter uit gaat zien. Christelijke hoop richt zich op Jezus. Hij is erbij, en dát is het leven. En dan wacht ons een toekomst vol van hoop: eeuwig bij Hem zijn! 
 
Na haar indrukwekkende verhaal waarin Wesselien ook steeds weer benadrukte hoe belangrijk het is om thuis te zijn in Gods Woord en daaruit te leven, zingen we met elkaar het lied Wees stil voor het aangezicht van God. We krijgen een heerlijke lunch aangeboden en praten ondertussen door over wat ons geraakt heeft. Dat gesprek krijgt een vervolg tijdens de Emmaüswandeling die we 's middags maken. In kleine groepjes gaan we er - gewapend met routebeschrijving en gespreksvragen - op uit om te genieten van het heerlijke weer. Het is bijzonder waardevol om samen zo wandelend te praten over de hoop van ons leven. Terug in de kerk sluiten we de middag af met het zingen van het lied Een toekomst vol van hoop. Veel vrouwen blijven nog lekker even zitten om te genieten van een kopje koffie of thee. Dankbaar en met nieuwe moed gaan we vervolgens huiswaarts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inschrijven

© 2023 CGK Vrouw - Realisatie: Brand Boosters