Vrouwendag 2020 geannuleerd

De wereld is in de greep van het coronavirus. Alles wat eerst zo gewoon en zeker was in dit leven, staat wankel. Gezinnen zitten thuis, ouderen eenzaam in hun kamer. De mens die dacht de controle over het leven te hebben moet ervaren hoe klein hij is. 

Zo hebben we dat als bestuursleden ook moeten ervaren, niet alles in eigen handen te hebben. De voorbereidingen voor de vrouwendag was al in volle gang. De vergadering die gepland stond kon niet doorgaan. We hebben moeten besluiten, na de besluitvormingen vorige week vanuit onze regering, dat ook de vrouwendag niet door kon gaan. Wij als bestuur hebben het verstandig geacht om de vrouwendag door te schuiven naar volgend jaar Deo Volente, en om komend najaar wel themadagen te organiseren, hierover volgt later meer informatie via onze website en sociale media. Ook zal de actie voor de vrouwen in Egypte en de oma's in Moldavië afgesloten worden op de volgende vrouwendag. De dekens waar u aan bezig was, kunnen natuurlijk rustig afgemaakt worden en op een later moment bij ons ingeleverd worden. Het lijkt erop dat er meer dekens binnenkomen dan de vijf voor onze oma's. Erg leuk dat dit idee zo enthousiast is opgepakt! Alle dekens gaan uiteraard naar Dorcas en krijgen een goede bestemming, zie verdere informatie op onze actiesite.

Toch mogen we deze dagen ook zien hoe de natuur ontluikt, met het oog op pasen mogen we verwachtingsvol toeleven naar Pasen: Jezus leeft! Hij heeft de dood overwonnen! Doordat Hij van God verlaten was aan het kruis, mogen wij hoop en troost putten: opdat wij nimmermeer door Hem verlaten zouden worden! Wat een bemoediging, om juist in deze dagen ons hoofd op te richten naar Hem, en het alles van Hem alleen te mogen verwachten. En dan mee te mogen zingen: Wat de toekomst brenge moge; mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land... Jezus is overwinnaar, Hij is Heer en Koning. Hem loopt echt niets uit de hand!

Wij wensen jullie allen een gezegend paasfeest toe, en in deze dagen veel sterkte en Zijn nabijheid toegewenst een ieder in haar eigen situatie.

 

Een hartelijke groet, 

Bestuur CGK-VROUWDeel dit artikelMeer nieuws


© 2024 CGK Vrouw - Realisatie: Brand Boosters